Reaktie op artikel "dossier HUMO

Rédigé par Daniel Aucun commentaire
Classé dans : Articles Mots clés : aucun

2 juli 2004

Mijne Heren,

Betreft : Reactie op uw artikel “dossier zelfmoord (2)” waarom zoveel agenten er een eind aan maken” (humo nr 27/3330)

In vermeld artikel stelt vraagsteller : “Naar verluid lopen mensen met een vuurwapen in huis tot vijf keer meer risico om zichzelf te doden”
Deze stelling is gebaseerd op een hypothese die nooit bevestigd werd en die stilaan door het steeds weer herhalen een eigen leven gaan leiden is.
Wat wel aantoonbaar is, zijn de volgende gegevens : 
1.Het vuurwapenbezit per gezin is in Europa het grootst in Zwitserland, Noorwegen en Zweden. 
Nochtans liggen de zelfmoordcijfers met vuurwapens daar het laagst.
2.In de “beschaafde” wereld is Japan het land dat het laagste aantal gezinnen met een vuurwapen telt. Nochtans plegen er jaarlijks ± 30.000 mensen zelfmoord (hetzij proportioneel evenveel als in België, één van de landen waar het aantal zelfmoorden bij de hoogste van de wereld ligt)
3.In Groot-Brittannië en in Australië is deze niet aangetoonde hypothese één van de redenen geweest om zeer beperkende wetten inzake wapenbezit alsook het verbod op verschillende types wapens in te voeren. (vb. totaalverbod op handvuurwapens in Groot-Brittannië)
De officiële cijfers in deze landen laten zien dat het aantal zelfmoorden met vuurwapens wel degelijk verminderd is, maar dat het aantal zelfmoorden met andere middelen (vergiftiging, ophanging, verdrinking enz…) aanzienlijk gestegen is en dat het globaal aantal zelfmoorden gestegen is in plaats van te dalen.
Dit bewijst zeer duidelijk dat er geen enkel verband bestaat tussen het bezit van vuurwapens en het aantal zelfmoorden.

Deze drie hierboven vermelde punten zijn slechts een deel van de argumenten die men kan aanvoeren maar zijn reeds voldoende om de relatie: vuurwapens/zelfmoorden en vermelde hypothese te weerleggen.

Wij verblijven steeds ter uwer beschikking voor meer informatie daaromtrent en tekenen intussen met de meeste hoogachting.

Daniel Beets 
 

Écrire un commentaire

Quelle est le dernier caractère du mot k7ge32h5 ?

Fil RSS des commentaires de cet article